Vi tänker att SES ska fungera som en vital kraft för att hålla scenkonsten kreativ, väl rustad och tillspetsad för att möta, spegla, underhålla och problematisera vår samtid.


SES jobbar för att få igång daglig träning för professionella scenkonstnärer och har som slutgiltigt mål att detta delvis ska statligt finansieras!

Välkommen till SES!